Rätt människor,
rätt värderingar
och rätt företag.

FÖR LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR

Vår filosofi

Att skapa värde i en verksamhet är det viktigaste som finns för att göra skillnad. Det handlar om att bygga långsiktiga och starka relationer. Om att leverera ett konkret värde för sina kunder i vad man utför. Och – kanske allra viktigast handlar det om att bygga starka och sunda kulturer.

Om oss

För oss på Stockwik är både långsiktighet och sunda kulturer det som driver oss framåt. Det tittar vi extra noga på när vi investerar – och jobbar extra mycket med i de bolag vi äger. För med rätt företag som har rätt människor engagerade och som vilar på rätt värderingar kommer värdeskapandet. Både rent operativt och långsiktigt och det är viktigt inte bara för den specifika verksamheten utan också för dig som investerar i Stockwik.

Under vårt tak, har vi skapat en plattform där bolag kan utvecklas både organiskt och via kompletterande förvärv. Här tar vi vara på de mindre bolagens spetskompetenser och ger det stora bolagets trygghet och möjligheter.

Vi tror att värdeskapande inte bara handlar om att tjäna pengar. Vi tror att det handlar om mycket mer än så. Välkommen att upptäcka mer om oss på Stockwik, våra bolag och vår filosofi!

Våra bolag

Stockwiks bolag verkar i ett brett spektrum av branscher inom allt från hälso- och friskvård, grönyteskötsel och VVS, till redovisning och däckproduktion. Läs mer om bolagen nedan.

Kalendarium

KOMMANDE RAPPORTERINGS-
TILLFÄLLEN FÖR STOCKWIK

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att publiceras under vecka 17 2022.

Kvartal 1 för 2021 presenteras den 14 maj 2021 klockan 08:00.

Kvartal 2 för 2021 presenteras den 27 augusti 2021 klockan 08:00.

Kvartal 3 för 2021 presenteras den 12 november 2021 klockan 08:00.

Kvartal 4 för 2021 presenteras den 18 februari 2022 klockan 08:00.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma för räkenskapsåret 2020 är planerad till 14 maj 2021.

 

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ha begärt detta skriftligen hos styrelsen senast sju (7) veckor före årsstämman.

 

17

50+

600 mkr

300

BOLAG I
PORTFÖLJEN

ÅR AV 
ERFARENHET

I TOTAL
OMSÄTTNING

ANSTÄLLDA

I BOLAGEN