top of page

STWK
Nasdaq OMX Stockholm

Aktien

Stockwik handlas på Nasdaq OMX Stockholm som STWK. Klicka här för att komma till Nasdaq OMX Nordic.

 

Ägarförhållanden

Stockwiks 10 största ägare per sista december 2022

 

Aktieägare

Olof Nordberg via bolag

State Street Bank and Trust Co, W9

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

Oskar Lindström via bolag

Mathias Wiesel via bolag

Handelsbanken Microcap Sverige

Nordnet Pensionsföräkring AB

David Andreasson m. fam

Rune Rinnan via bolag

Amnäs Holding AB

Övriga

Summa

Aktier (st)

817 919

536 440

517 421

414 606

349 371

250 000

248 636

156 582

147 093

109 452

2 764 021

6 311 041

Röster (%)

12,9

8,5

8,2

6,5

5,5

4,0

3,8

2,3

2,2

1,6

43,8

 

100,0

Insynsregister

I Sverige finns ett offentligt register över personer i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning. En person i insynsställning har skyldighet att anmäla förändringar i sitt värdepappersinnehav. Vilka dessa personer är och deras innehav och transaktioner återfinns på Finansinspektionens hemsida. Länk till Finansinspektionens hemsida

 

Potentiella aktier

Totalt antal aktier före potentiella aktier;

 

6 311 041
 

 

Potentiella aktier 230224.png
bottom of page