STWK
Nasdaq OMX Stockholm

Aktien

Stockwik handlas på Nasdaq OMX Stockholm som STWK. Klicka här för att komma till Nasdaq OMX Nordic.

 

Ägarförhållanden

Stockwiks 10 största ägare per sista augusti 2022

 

Aktieägare

Olof Nordberg via bolag

State Street Bank and Trust Co, W9

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

Oskar Lindström via bolag

Mathias Wiesel via bolag

Nordnet Pensionsföräkring AB

Handelsbanken Microcap Sverige

David Andreasson m. fam

Rune Rinnan via bolag

Amnäs Holding AB

Övriga

Summa

Aktier (st)

810 439

536 440

508 804

414 506

349 371

274 702

250 000

156 582

147 093

109 452

2 599 445

6 156 334

Röster (%)

13,2

8,7

8,3

6,7

5,7

4,5

4,1

2,5

2,4

1,8

42,2

 

100,0

Insynsregister

I Sverige finns ett offentligt register över personer i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning. En person i insynsställning har skyldighet att anmäla förändringar i sitt värdepappersinnehav. Vilka dessa personer är och deras innehav och transaktioner återfinns på Finansinspektionens hemsida. Länk till Finansinspektionens hemsida

 

Potentiella aktier

Totalt antal aktier före potentiella aktier;

 

6 156 334