top of page

Bolagsordning
och styrelse.

Bolagsstyrning

Styrelse
Rune Rinnan

Rune Rinnan

Inval: Styrelseordförande sedan 2008, styrelseledamot sedan 2007.

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom, MSc Business & Economics.

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseordförande i RR Capital AS, Televenture Capital AS, TeleVenture Management, Wavetrain Systems AS, Franatech AS, Kimberlitt AS, CrayoNano AS, Condalign AS och MossHydro AS. Styrelseledamot Hybrid Energy AS, One2Touch AS, IceFrech AS, Applied Petroleum Technology AS och PolarSat Ltd. 

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseordförande i Eltek AS, Conax AS, Otrum AS, TC Connect AB (nu TCECUR), T Connect AS, Opplysningen AS (1881). Styrelseledamot i Tandberg AS, Metrima AB, Wega Mining AS, Wireless Matrix Inc, BerGenBio AS och Boostcom Group AS. Verkställande direktör i Telenor Venture.

Övriga väsentliga uppdrag: Managing partner ock verkställande direktör Televenture Management, verkställande direktör Norsk Innovasjonskapital fondene

Antal aktier i Stockwik: Rune Rinnan äger RR Capital AS som äger Televenture Capital AS som i sin tur äger 147.093 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. 

Olle%2520Nordberg_edited_edited.jpg

Olof Nordberg

Inval: Styrelseledamot sedan 2010.
 

Född: 1970

Utbildning: Civilekonomstudier vid Mittuniversitetet.

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseordförande i Aktiebolaget Guns Livsmedel, Ladza Fastigheter AB, Ekerö Intressenter AB (och uppdrag i dotterbolag), 10K Racelodge AB, Funäsdalen Aktivitetsboende AB, Kåvan Rundeln Hyresfastigheter AB och Ski Lodge centrum i Funäsdalen AB. Styrelseledamot i Gällstaö Bryggan AB, Säbyholms Parken AB och Mareldsvatten Sverige AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Marna Förvaltning AB, Huaso Förvaltning AB, Ladza Fastigheter Invest AB (och uppdrag i dotterbolag) och Marna Fastigheter AB. 

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseordförande i Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader AB, Jungfrusunds Skärgårdsstad AB, Music on Demand Sweden AB, Fastigheter i Närlunda AB, Ekeröfastigheter AB, Destination Ekerö AB, Holding i Träkvista AB, Jungfrusund Holding AB och Fastighets AB Beståndet. Styrelseledamot i Marna Development AB, Säbyholm Intressenter AB, Säbyholm Fastigheter Holding AB, Säbyholm Förskolor AB, Säbyholm Bostäder 2 AB, Säbyholm Fastigheter AB, Kvarnängen Skogar Säbyholm AB, Säbyholm Bostäder 3 AB, Profish Nordic AB, Säbyholm Bostäder 4 AB, Jungfrusund Redovisning & Rådgivning AB, Säbyholm Bostäder 5 AB, Säbyholm Bostäder 6 AB och Säbyholm Parken AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB.


Antal aktier i Stockwik: Olof Nordberg äger via Marna Förvaltning AB 808.439 aktier.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Oskar Lindström

Oskar Lindström

Inval: Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1972

 

Utbildning: Civilekonom

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseledamot och verkställande direktör i Velocita AB. Styrelsesuppleant i Exencotech AB och Ragdoll Los Angeles AB.  

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseledamot i Upplands Motor AB och Upplands Motor Stockholm AB, Slutplattan UBREL 103675 AB, Sign & Image Sweden AB, AdCityMedia AB, BATOSU AB och Brunnaindustripartner AB. 

Aktieinnehav i Stockwik: 433 833 aktier genom Velocita AB samt privat.

 

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. 

IMG_21063 (2).jpg

Ewa Linsäter

Inval: Styrelseledamot sedan 2022

 

Född: 1970

 

Utbildning: Civilekonom

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: CFO för Elos Medtech AB, styrelseledamot för Sustainion Group AB

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): -

Aktieinnehav i Stockwik: 600 aktier (med familj) 

 

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. 

ulrika-malmberg.jpg

Ulrika Malmberg Livijn

Inval: Styrelseledamot sedan 2022

 

Född: 1968

 

Utbildning: Jur. kand

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Grundare och senior konsult på Livijn Advisory AB, styrelseordförande för Coin Securities Services AB, styrelseledamot Sehlhall Fastigheter AB

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): 

Styrelseledamot för Rikshem AB

Aktieinnehav i Stockwik: Ulrika Malmberg Livijn äger via Livijn Advisory AB 12.000 aktier.

 

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Ledning
E6B6727E-9FCF-4108-97DB-C6D84FD3C8F7.jpg

David Andreasson

VD sedan 2013.
 

Född 1974.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi Uppsala universitet och kandidatexamen i företagsekonomi Stockholms universitet. 

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseledamot i Protorp Fastigheter AB samt i Vitpilen AB.  

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): ‒ 

 

Innehav i Stockwik: 157 082 aktier (med familj), 35 000 i serie 2020/2023 samt 15 000 i serie 2022/25.

Noll-sju-noll-tre-sex-åtta-tretton-nittionio
förnamn.efternamn till stockwik.se

IMG_6828.jpeg

Andreas Säfstrand

Ekonomichef och bolagsjurist sedan 2014.

Född 1983.

Huvudsaklig utbildning: Jur.kand. 

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseledamot i Letec Invest AB, Ystad Drängen Holding AB, Täby Drängen Holding AB, Letec Holding AB. Styrelsesuppleant i Letec Konsulterna AB, Hagby Mark och Fastighetsutveckling Holding AB (och dess dotterbolag).  

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseledamot i Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag. Styrelseordförande i SF Ventures AB.  

 

Innehav i Stockwik: 49 728 aktier, 25 000 i serie 2020/2023 samt 15 000 i serie 2022/25.

image0000001.jpg

Johan Fagerlund

Bolagsjurist sedan 2021.
 

Född 1989.

 

Huvudsaklig utbildning: Jur.kand. 

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Viceordförande för föreningen Sveriges Bolagsjurister och ledamot av InsureSecs kunskapskommittée.

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): - 

 

Innehav i Stockwik: 2 704 aktier samt 5 000 teckningsoptioner i serie 2022/25.

DSCF0797-3.jpg

Eva Näätänen

Controller sedan 2022.

 

Född 1980.

 

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och Diplomerad Controller.

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: -

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik: -

 

Innehav i Stockwik: 4 744 aktier samt 5 000 teckningsoptioner i serie 2022/25.

42-DSCF2596.jpg

Minja Lendahl

Controller sedan 2022.

 

Född 1993.

 

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

 

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: -

 

Tidigare uppdrag utanför Stockwik: -

 

Innehav i Stockwik: -

Revisor

Tobias Stråhle

Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Född 1977.

Huvudansvarig revisor Stockwik sedan 2018.

Dokument och information


Här finner du fakta, protokoll och rapporter kring Stockwiks bolagsstyrning. Klicka på respektive knapp för mer information.

bottom of page