Bolagsordning

och styrelse.

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledning

Revisor

Tobias Stråhle

Rune Rinnan

Född: 1958

 

Inval: Styrelseordförande sedan 2008, styrelseledamot sedan 2007

Utbildning: Civilekonom, MSc Business & Economics

Tidigare arbetslivserfarenhet: Finanschef ABB (Norge), SVP & CFO ABB Oil & Gas ock ABB Signal, verkställande direktör Telenor Venture, styrelseordförande i Eltek AS, Conax AS, Otrum AS, TC Connect AB (nu TCECUR), T Connect AS, Opplysningen AS (1881) samt styrelseledamot i Tandberg AS, Metrima AB, Wega Mining AS, Wireless Matrix Inc, BerGenBio AS och Boostcom Group AS

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RR Capital AS, Televenture Capital AS, TeleVenture Management, Wavetrain Systems AS, Franatech AS, Kimberlitt AS, CrayoNano AS, Condalign AS och MossHydro AS. Styrelseledamot Hybrid Energy AS, One2Touch AS, IceFrech AS, Applied Petroleum Technology AS och PolarSat Ltd

Övriga väsentliga uppdrag: Managing partner ock verkställande direktör Televenture Management, verkställande direktör Norsk Innovasjonskapital fondene

Antal aktier i Stockwik: Rune Rinnan äger RR Capital AS som äger Televenture Capital AS som i sin tur äger 129.741 aktier

 

Antal konvertibler i Stockwik: 0

 

Antal teckningsoptioner: 0

 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare

Olof Nordberg

Född: 1970
 

Inval: Styrelseledamot sedan 2010
 

Utbildning: Civilekonomstudier vid Mittuniversitetet


Tidigare arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och grundare av RPE Holding AB, styrelseordförande i Diös Sundsvall II AB, Vector ProBoat AB, Bengtsson och BAS AB samt styrelseledamot i Cariel Sprits AB, Klättermusen AB, Lagerhaus AB, CFO Audumbla Communication Group AB, Head of Equity Syndication Swedbank, grundare Aggregator Real Estate


Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Admit Ekonomi AB, Protorp Fastigheter AB, Nämdö Sea Lodge AB, styrelseledamot i Marna Förvaltning med dotterbolag


Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot av Stockwiks valberedning, VD och ägare Marna Förvaltning AB, medgrundare och styrelseledamot i Non-profitstiftelsen 10K Alpine


Antal aktier i Stockwik: Olof Nordberg äger via Marna Förvaltning AB 736.758 aktier


Antal konvertibler i Stockwik: 0


Antal teckningsoptioner: 0


Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, dock inte i förhållande till största aktieägare

Oskar Lindström

Född: 1972

Inval: Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom

Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO Upplands Motor 2005-2008. Styrelseledamot och delägare i AdCityMedia (publ) 2007-2018. Bakgrund från investeringar och internationell konsultverksamhet inom M&A och finansiering hos bl.a. Razorfish Inc. och Ernst & Young Management Consulting

Övriga styrelseuppdrag: Galdax Holding AB, Upplands Motor Holding AB

Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot av Stockwiks valberedning

Antal aktier i Stockwik: Oskar Lindström äger via Velocita AB 339.734 aktier

Antal konvertibler i Stockwik: 3.965.231 SEK nominellt belopp

Antal teckningsoptioner: 0

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare

Mathias Wiesel

Född: 1973

 

Inval: Styrelseledamot sedan 2010

 

Utbildning: Civilekonom

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och Investment Manager på Artofus Private Equity, Partner på KCF (Corporate Finance), Account Director och strateg på Garbergs, Manager på Ernst & Young Management Consulting/CGE&Y och Analytiker på Braxton Associates

 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advisio AB, styrelseledamot i Artvise Holding AB, styrelseledamot Artofus AB, styrelseledamot Merame AB, styrelseledamot MLNXT Stockholm AB, styrelseledamot Cobber Holding AB, styrelseledamot Cobber Sweden AB samt styrelseledamot i Raw Cobber Development AB

 

Övriga väsentliga uppdrag: Ägare till Advisio AB, VD på Advisio AB

 

Antal aktier i Stockwik: Mathias Wiesel äger via Advisio 314.789 aktier

 

Antal konvertibler i Stockwik: 0

 

Antal teckningsoptioner: 0

 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och största aktieägare

David Andreasson

 

Född 1974.
 

VD sedan 2013.
 

Magisterexamen i nationalekonomi Uppsala universitet och kandidatexamen i företagsekonomi Stockholms universitet.
 

Tidigare anställningar: ABG Sundal Collier, Erik Penser Bankaktiebolag, Swedbank.

 

Antal aktier i Stockwik: David Andreasson (med familj) äger 150.000 aktier

 

Antal teckningsoptioner: LTI 2019/2022 64.000, LTI 2020/2023 35.000

Noll-sju-noll-tre-sex-åtta-tretton-nittionio
förnamn.efternamn till stockwik.se

Andreas Säfstrand

 

Född 1983.

Ekonomichef och bolagsjurist i Stockwik sedan 2014.
Jur. kand.

Tidigare anställningar: Advokatfirman DLA Piper.


Antal aktier i Stockwik: Andreas Säfstrand äger 38.303 aktier


Antal teckningsoptioner: LTI 2019/2022 32.000, LTI 2020/2023 25.000 

 

Född 1977.


Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

 

Huvudansvarig revisor Stockwik sedan 2018.

Dokument och information
 

Här finner du fakta, protokoll och rapporter kring Stockwiks bolagsstyrning. Klicka på respektive knapp för mer information.

info@stockwik.se

Södra Catalinagränd 5A 
183 68 Täby

 

Säte: Länsäte Stockholm, kommunsäte Täby

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

©2020 Stockwik