top of page

Vägen till din
nya framtid.

Vår process

Stockwik har vid det här laget gjort ett stort antal investeringar. Vi har en mängd positiva erfarenheter och har träffat många fantastiska människor! För dig som vill hitta en ny ägare till ditt företag är det oftast ny mark. Det första mötet är alltid förutsättningslöst; vi träffas över en kopp kaffe och bekantar oss med varandra. Vi tycker det är viktigt att hela processen upplevs som positiv och känslan ska alltid finnas att vi gör affären tillsammans. Att förverkliga detta tar ungefär sex månader. 

 

Vi lär känna varandra

Har vi samma värderingar? Vad är viktigt och drivs vi av samma saker? Vi träffas flera gånger och lär oss allt om varandra. 

Vi är överens

Vi vill båda göra affär, vi delar uppfattning om vad vi vill tillsammans vill åstadkomma och vi är överens om huvuddragen. Ett avtal tas fram och undertecknas. Eftersom vi är ett noterat bolag pressmeddelar vi detta.

Företagsbesiktning

Stockwik genomför sedvanlig företagsbesiktning. Vi gör det huvudsakliga arbetet själva helt enkelt för att vi har kompetensen, det är kostnadseffektivt och framförallt vill vi lära känna företag vi investerar i.

Tillträde och framtid

Vi erlägger betalning, får formellt tillträde och vi arbetar tillsammans!

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag.

Image by Geran de Klerk
bottom of page