top of page

VD sökes till MBF
 

Med kunskap och kvalitet utför MBF stora och mindre byggserviceuppdrag med kunder inom stad och kommun. MBF är verksamt i Stockholmsområdet, Mälardalen och Uppsala. Kärnan är säkra, långa kontrakt med samhällsnyttiga kunder där långsiktiga relationer skapas - styrkan ligger i konsekvent hög service och att vara en seriös arbetsgivare och entreprenör. MBF ser möjligheter att utveckla affärsverksamheten samtidigt som man växer den säkra och fina affärsmodell företaget redan har. För att göra det krävs en handlingskraftig VD som med erfarenhet, gott ledarskap och affärsmannaskap kan leda bolaget. 2019 förvärvades företaget av Stockwik Förvaltning, ett investeringsbolag vars filosofi är att investera i konjunkturstabila bolag med sund kultur som gör en samhällsnyttig insats.

Du erbjuds en spännande roll i ett företag med gott renommé och fina kundrelationer. Det finns stora möjligheter att utveckla en etablerad verksamhet med stort kontaktnät av underentreprenörer, långa kontrakt och en ägarstruktur som bidrar med långsiktighet. Efterfrågan på MBF:s tjänster står stark och genom att öka marknadens kännedom om företagets kompetens kommer rätt person att kunna driva och utveckla företaget utifrån egna idéer i samverkan med anställda och ägare. Företaget har en sund kultur och värdesätter sin personal, ett välskött företag att leda. Som VD rapporterar du till Stockwiks styrelse.

För att lyckas i rollen som VD för MBF ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda snabbväxande bolag och att du har varit starkt bidragande till den tillväxten. Du har erfarenhet av att leda mindre bolag där man förväntas vara både operativ och strategisk. Du är seriös och riskmedveten men inte främmande för att tänka i termer av affärsutveckling. Erfarenhet av entreprenadjuridik och ramavtalsupphandling tar du med dig. Att ha god förståelse för ekonomi – både i stora och små frågor – är en självklarhet. Med den förståelsen leder du bolaget mot finansiell stabilitet och tillväxt. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, det är viktigt att du fortsätter att odla den fina kultur som finns i MBF och som är ett av företagets kärnvärden. Med ett gott ledarskap som kännetecknas av tydlighet, respekt och omsorg kommer du att passa bra in i gruppen. Din förmåga att omsätta teori till praktik och att vara handlingskraftig ger de resultat du, anställda och ägare eftersträvar – den dådkraft vi letar efter besitter du.

Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan, urval sker löpande. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta searchkonsult Helene Aspensjö på telefonnummer 072 – 601 40 93.  

bottom of page