Kalendarium

KOMMANDE RAPPORTERINGS-
TILLFÄLLEN FÖR STOCKWIK

Kvartal 3 för 2022 presenteras den 18 november 2022 klockan 08:00.

Kvartal 4 för 2022 presenteras den 17 februari 2023 klockan 08:00.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 är planerad till vecka 20 år 2023.

 

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ha begärt detta skriftligen hos styrelsen senast sju (7) veckor före årsstämman.