top of page

Kalendarium

KOMMANDE RAPPORTERINGS-
TILLFÄLLEN FÖR STOCKWIK

Kvartal 1 för 2024 presenteras: 15 maj 2024 kl. 08:00.
Kvartal 2 för 2024 presenteras 23 augusti 2024 kl. 08:00.
Kvartal 3 för 2024 presenteras 8 november 2024 kl. 08:00.
Kvartal 4 för 2024 presenteras 14 februari 2025 kl. 08:00.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma för räkenskapsåret 2023 är planerad till 15 maj 2024.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ha begärt detta skriftligen hos styrelsen senast sju (7) veckor före årsstämman.

bottom of page