top of page

Kalendarium

KOMMANDE RAPPORTERINGS-
TILLFÄLLEN FÖR STOCKWIK

Kvartal 3 för 2023 presenteras den 10 november 2023 klockan 08:00.

Kvartal 4 för 2023 presenteras den 16 februari 2024 klockan 08:00.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma för räkenskapsåret 2023 är planerad till i mitten av maj år 2024.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ha begärt detta skriftligen hos styrelsen senast sju (7) veckor före årsstämman.

bottom of page