Rörlig ersättning

Årsstämman har fastställt riktlinjer för styrelsens bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Riktlinjerna gäller ersättningar till verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta grundlönen.

info@stockwik.se

Södra Catalinagränd 5A 
183 68 Täby

 

Säte: Länsäte Stockholm, kommunsäte Täby

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

©2020 Stockwik