top of page

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till val av följande;

1. Ordförande vid årsstämma
2. Styrelseordförande
3. Styrelseledamöter
4. Revisor

Valberedningen ska utöver ovan lämna förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt till revisor. Valberedningen behandlar förslag från aktieägare. Kontakt med valberedningen sker via e-post; olle.nordberg@marna.se. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda bolagsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter tillvaratar samtliga aktieägares intressen.

Valberedningen inför kommande årsstämma har följande sammansättning:

Olof Nordberg, ordförande

Oskar Lindström

Mathias Eriksson (fd. Wiesel)

Ovanstående ledamöter av valberedningen har utsetts av en representant från envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti.

Valberedningens motiverade yttrande 220429

Valberedningens motiverade yttrande 210422

Valberedningens motiverade yttrande 200415

Valberedningens motiverade yttrande 190412

Valberedningens motiverade yttrande 180406

Valberedningens motiverade yttrande 170406

Valberedningens motiverade yttrande 160406

Valberedningens motiverade yttrande 150331

Valberedningens motiverade yttrande 140403

bottom of page