Valberedning

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till val av följande;

1. Ordförande vid årsstämma
2. Styrelseordförande
3. Styrelseledamöter
4. Revisor

Valberedningen ska utöver ovan lämna förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt till revisor. Valberedningen behandlar förslag från aktieägare. Kontakt med valberedningen sker via e-post; olle.nordberg@marna.se. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda bolagsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter tillvaratar samtliga aktieägares intressen.

Valberedningen inför kommande årsstämma har följande sammansättning:

Claes Westman, ordförande
Oskar Lindström
Olle Nordberg

Ovanstående ledamöter av valberedningen har utsetts gemensamt av samtliga aktieägare som innehar mer än fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget.

info@stockwik.se

Södra Catalinagränd 5A 
183 68 Täby

 

Säte: Länsäte Stockholm, kommunsäte Täby

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

©2020 Stockwik