top of page

Obligation

Viktig information

 

I mars 2023 emitterade Stockwik Förvaltning AB (publ) ett obligationslån om 350 MSEK avsett att refinansiera existerande obligationslån som ursprungligen emitterades i augusti 2020. Obligationslånet förfaller den 20 mars 2026 och noteras på NASDAQ Stockholm.

ISIN: SE0019173147

Stockwik, obligationsvillkor 2023

Stockwik, obligationsprospekt 2023

Stockwik, berörda årsredovisningar

bottom of page