top of page

Obligation

Viktig information

 

I augusti 2020 emitterade Stockwik Förvaltning AB (publ) ett obligationslån om 300 MSEK avsett att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter samt finansiera förvärv av RUN Communications AB i september 2020. Obligationslånet förfaller den 3 september 2023 och är noterat på NASDAQ Stockholm med kortnamnet STWK001.

 

STWK001

ISIN: SE0014781530

Obligationsvillkor

Obligationsvillkor med justeringar markerade

Prospekt

bottom of page