Obligation

Viktig information

 

I augusti 2020 emitterade Stockwik Förvaltning AB (publ) ett obligationslån om 300 MSEK avsett att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter samt finansiera förvärv av RUN Communications AB i september 2020. Obligationslånet förfaller 3 september 2023 och är ämnat att noteras på NASDAQ Stockholm inom 30 dagar efter emissionsdatumet den 3 september 2020.

 

2020/2023

ISIN: SE0014781530

Obligationsvillkor

info@stockwik.se

Södra Catalinagränd 5A 
183 68 Täby

 

Säte: Länsäte Stockholm, kommunsäte Täby

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

©2020 Stockwik