Pressmeddelanden

2021

210827 Stockwik publicerar delårsrapport *

210809 Stockwik förvärvar Hela Företagshälsovård

210708 Stockwik rekryterar Johan Fagerlund Sjöberg

210531 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210526 Stockwik offentliggör prospekt *

210520 Stockwik tillträder MittX

210517 Stockwik förvärvar MittX

210514 Stockwik kommuniké från årsstämma *

210514 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q21 januari-mars *

210423 Stockwik publicerar årsredovisning för 2020 *

210422 Stockwik publishes prospectus and applies for listing *

210422 Stockwik offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel *

210419 Stockwik rekryterar Rickard Henze som COO

210413 Stockwik completes a directed share issue of approximately SEK 143m *

210413 Stockwik genomför riktad nyemission om ca 143 MSEK *

210413 Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue *

210413 Stockwik offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission

210413 Stockwik kallelse till årsstämma *

210331 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210317 Stockwik förvärvar Swärds Däckservice

210316 Stockwik utökar obligationslån

210226 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210219 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q20 januari-december *

210210 Stockwik förvärvar SOCAB 

210129 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210112 Stockwik förvärvar Kolarviks *


2020

201113 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q20 januari-september *

201111 Stockwik förvärvar Däckbolaget i Växjö

201015 Stockwik offentliggör obligationsprospekt *

200930 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

200917 Stockwik tillträder RUN Communications *

200831 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

200828 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q20 januari-juni *

200826 Stockwik emitterar obligationslån *

200819 Stockwik förvärvar RUN *

200819 Stockwik lanserar ny hemsida
200731 Stockwik ändrar antal aktier och röster
 *

200728 Sista dag för handel med BTA i Stockwik Förvaltning *

200717 Stockwik tillträder Admit *

200706 Stockwik offentliggör emissionsutfall *

200702 Stockwik preliminärt emissionsutfall *

200614 Stockwik presenterar informationsmemorandum

200603 Stockwik kommuniké extra bolagsstämma *

200511 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

200511 Stockwik förvärvar Admit Ekonomi och föreslår fullt garanterad företrädesemission *

200508 Stockwik kommuniké från årsstämma *

200508 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q20 januari-mars *

200417 Stockwik publicerar årsredovisning för 2019 *

200406 Stockwik kallelse till årsstämma *

200214 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q19 januari-december *


2019

191108 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q19 januari-september *

190930 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190905 Stockwik förvärvar TEAM Hälso & Friskvård *

190903 Stockwik i förvärvsprocess *

190830 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q19 januari-juni *

190610 Stockwik förvärvar Däckcentrum *

190531 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190506 Stockwik förvärvar MBF *

190503 Stockwik kommuniké från årsstämma *

190503 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q19 januari-mars *

190412 Stockwik publicerar årsredovisning för 2018 *

190403 Stockwik kallelse till årsstämma *

190228 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190221 Stockwikaktien handlas med genomförd sammanläggning 1:500 per idag

190215 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q18 januari-december *

190208 Stockwik tidplan sammanläggning av aktier *

190131 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190115 Stockwik tillträder Galdax *

190114 Stockwik kommuniké extra bolagsstämma *


2018

181213 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

181211 Stockwik förvärvar Galdax *

181109 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q18 januari-september *

180824 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q18 januari-juni *

180731 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

180518 Styrelseledamöter, koncernledning, portföljbolagschefer samt externa investerare förvärvar aktier

180427 Stockwik kommuniké från årsstämma *

180427 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q18 januari-mars *

180406 Stockwik publicerar årsredovisning för 2017 *

180323 Stockwik kallelse till årsstämma *

180312 Stockwik genomför ej förvärvet av Geidemarks Byggentreprenad *

180228 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

180222 Stockwik tillträder NF Måleri *

180209 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q17 januari-december *

180122 Stockwik förvärvar Vaxholms Värmeservice *

180115 Stockwik förvärvar Geidemarks Byggentreprenad *

180108 Stockwik förvärvar NF Måleri *


2017

171229 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

171103 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q17 januari-september *

170929 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170825 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q17 januari-juni *

170630 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170427 Stockwik kommuniké från årsstämma *

170427 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q17 januari-mars *

170406 Stockwik publicerar årsredovisning för 2016 *

170331 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170328 Stockwik kallelse till årsstämma *

170228 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170209 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q16 januari-december *

170117 Stockwik kommuniké från extra bolagsstämma *


2016

161230 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

161214 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

161130 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

161124 Stockwik avyttrar Stockwik Telekom *

161028 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q16 januari-september *

160930 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

160809 Investerarkonsortium förvärvar större aktiepost i Stockwik

160630 Stockwik ändrar antal aktier och röster

160502 Stockwik förvärvar KRVVS

160427 Stockwik kommuniké från årsstämma

160407 Stockwik genomför mindre kompletteringsförvärv via BergFast

160406 Stockwik publicerar årsredovisning för 2015

160331 Stockwik ändrar antal aktier och röster

* anger från och med 160703 regulatorisk information i enlighet med MAR, svensk lag, börsens regelverk och bolagsstyrningskodens krav.


2015

151230 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150930 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150729 Stockwik offentliggör prospekt

150717 Styrelseledamöter och ledning förvärvar aktier i Stockwik

150529 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150430 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150422 Stockwik kommuniké från årsstämma

150331 Stockwik publicerar årsredovisning för 2014

150312 Stockwik noterar konvertibel

150210 Stockwiks konvertibelemission övertecknad

150119 Stockwik offentliggör prospekt


2014

141215 Stockwik kommuniké från extra bolagsstämma

141120 Stockwik offentliggör huvudvillkor för konvertibelemission

141001 Stockwik förvärvar BergFast

140829 Huvudägare och ledning lånar in kapital för att förbättra bolagets likviditet

140815 Utökade rationaliseringar inom Stockwiks dotterbolag Comsystem och Coport

140526 Landsting och kommuner i Blekinge förlänger avtal med Comsystem Mobility

140424 Stockwik kommuniké från årsstämma

140423 Kammarkollegiet förlänger ramavtal

140422 Nya franchisetagare till Stjärna Fyrkant i Piteå, Östersund och Malmö

140402 Stockwik publicerar årsredovisning för 2013

140327 Stockwiks kallelse till årsstämma

140327 Stockwik utfärdar kallelse till årstämma

140224 Stockwik renodlar genom avyttring av del av Comsystem

140220 Stockwik emitterar teckningsoptioner till huvudägare som går i borgen


2013

131129 Ändring av antalet aktier och röster i StjärnFyrkant AB

131119 Kommuniké extra bolagsstamma

131115 Styrelsen i StjärnaFyrkant drar tillbaka förslaget på en ändrad verksamhetsinriktning

131022 StjärnaFyrkant byter namn och verksamhetsinriktning samt rekryterar David Andreasson

131022 Nyemissionen i StjärnaFyrkant AB fulltecknad

131018 StjärnaFyrkant fortsätter omvandlingen av koncernen och tillsätter två nya VD

131017 Kallelse till extra bolagsstamma i StjärnaFyrkant AB

131004 StjärnaFyrkant rekryterar tung branschkompetens

130924 StjärnaFyrkant offentliggor prospekt

130920 Kommuniké extra bolagsstamma

130919 Nyetablering i Norrköping

130916 StjärnaFyrkant försörjer Diskrimineringsombudsmannen med smartphones

130827 Styrelsen i StjärnaFyrkant föreslår nyemission för att genomföra strukturell förändring

130626 StjärnaFyrkant genomför strukturaffarer

130603 StjärnaFyrkant topprekryterar trio från TDC

130528 StjärnaFyrkants dotterbolag StjärnaFyrkant ComSystem AB förvärvar bolag

130124 StjärnaFyrkant och Twobo Technologies presenterar lösning för säkra mobiltjänser

130121 Framgång för StjärnaFyrkant inom Kammarkollegiet


2012

120907 StjärnaFyrkant intar en säker position

120523 StjärnaFyrkant skriver nytt avtal med Kammarkollegiet

120328 RPE Holding ökar i StjärnaFyrkant


2011

111206 StjärnaFyrkant fortsatter satsa inom tjänsteområdet

110129 Mobyson AB byter namn till StjärnaFyrkant AB


2010

101111 Mobyson och StjärnaFyrkant går samman