top of page

Pressmeddelanden

* anger från och med 160703 regulatorisk information i enlighet med MAR, svensk lag, börsens regelverk och bolagsstyrningskodens krav.

2024

240419 Stockwik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 *

240416 Stockwik Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning (publ) *

240216 Stockwik publicerar bokslutskommité 4Q23 januari-december

240216 Stockwik publishes year end report 4Q23 January-December

240216 Stockwik appoints Urban Lindskog as CEO

240129 Stockwik tillsätter Urban Lindskog som VD

240129 Stockwik appoints Urban Lindskog as CEO

 

2023

231129 Stockwik byter likviditetsgarant till Carnegie

231129 Stockwik changes liquidity provider to Carnegie (ENG)

231110 Stockwik publicerar 3Q23 *

231110 Stockwik publishes 3Q23 (ENG) *

231006 Stockwik tillsätter interim CFO *

230922 Stockwiks VD David Andreasson lämnar bolaget *

230919 Stockwik ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

230825 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q23 januari-juni *

230512 Stockwik kommuniké från årsstämma *

230512 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q23 januari-mars *

230508 Stockwik, valberedningen föreslår nyval av Kristina Mackintosh *

230421 Stockwik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 *

230420 Stockwik publicerar nytt finansiellt mål *

230413 Stockwik offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel *

230411 Stockwik kallelse till årsstämma *

230320 Stockwik meddelar att villkor för förtida obligationsinlösen är uppfyllda *

230310 Stockwik offentliggör resultatet i det frivilliga återköpserbjudandet *

230309 Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån *

230307 Stockwik undersöker obligationsrefinansiering *

230217 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q22 januari-december *

2022

221205 Stockwik förvärvar Linköping Health Care

221201 Stockwik förvärvar Fysrehab Lidköping

221130 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

221118 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q22 januari-september *

220826 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q22 januari-juni *

220615 Stockwik offentliggör obligationsprospekt *

220601 Stockwik tillträder Cordinator Medical Service

220520 Stockwik kommuniké från årsstämma *

220516 Stockwik förvärvar Cordinator Medical Service

220513 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q22 januari-mars *

220509 Stockwik utökar utestående obligationslån med 75 MSEK 

220505 Stockwik förvärvar Trainparts Sweden

220503 Stockwik tillträder Anders & Peters Däckservice

220429 Stockwik publicerar årsredovisning för 2021 *

220421 Stockwik förvärvar Anders & Peters Däckservice

220419 Stockwik kallelse till årsstämma *

220317 Stockwik presenterar valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter

220307 Stockwik förvärvar Hälsobolaget i Uddevalla

220218 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q21 januari-december *

2021

211217 Stockwik avyttrar Ett VVS

211201 Stockwik förvärvar Tjugonde

211112 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q21 januari-september *

211022 Stockwik tillträder Sundisol

211020 Stockwik förvärvar Sundisol

210827 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q21 januari-juni *

210809 Stockwik förvärvar Hela Företagshälsovård

210708 Stockwik rekryterar Johan Fagerlund Sjöberg

210531 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210526 Stockwik offentliggör prospekt *

210520 Stockwik tillträder MittX

210517 Stockwik förvärvar MittX

210514 Stockwik kommuniké från årsstämma *

210514 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q21 januari-mars *

210423 Stockwik publicerar årsredovisning för 2020 *

210422 Stockwik publishes prospectus and applies for listing *

210422 Stockwik offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel *

210419 Stockwik rekryterar Rickard Henze som COO

210413 Stockwik completes a directed share issue of approximately SEK 143m *

210413 Stockwik genomför riktad nyemission om ca 143 MSEK *

210413 Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue *

210413 Stockwik offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission

210413 Stockwik kallelse till årsstämma *

210331 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210317 Stockwik förvärvar Swärds Däckservice

210316 Stockwik utökar obligationslån

210226 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210219 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q20 januari-december *

210210 Stockwik förvärvar SOCAB 

210129 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

210112 Stockwik förvärvar Kolarviks *


2020

201113 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q20 januari-september *

201111 Stockwik förvärvar Däckbolaget i Växjö

201015 Stockwik offentliggör obligationsprospekt *

200930 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

200917 Stockwik tillträder RUN Communications *

200831 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

200828 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q20 januari-juni *

200826 Stockwik emitterar obligationslån *

200819 Stockwik förvärvar RUN *

200819 Stockwik lanserar ny hemsida
200731 Stockwik ändrar antal aktier och röster
 *

200728 Sista dag för handel med BTA i Stockwik Förvaltning *

200717 Stockwik tillträder Admit *

200706 Stockwik offentliggör emissionsutfall *

200702 Stockwik preliminärt emissionsutfall *

200614 Stockwik presenterar informationsmemorandum

200603 Stockwik kommuniké extra bolagsstämma *

200511 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

200511 Stockwik förvärvar Admit Ekonomi och föreslår fullt garanterad företrädesemission *

200508 Stockwik kommuniké från årsstämma *

200508 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q20 januari-mars *

200417 Stockwik publicerar årsredovisning för 2019 *

200406 Stockwik kallelse till årsstämma *

200214 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q19 januari-december *


2019

191108 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q19 januari-september *

190930 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190905 Stockwik förvärvar TEAM Hälso & Friskvård *

190903 Stockwik i förvärvsprocess *

190830 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q19 januari-juni *

190610 Stockwik förvärvar Däckcentrum *

190531 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190506 Stockwik förvärvar MBF *

190503 Stockwik kommuniké från årsstämma *

190503 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q19 januari-mars *

190412 Stockwik publicerar årsredovisning för 2018 *

190403 Stockwik kallelse till årsstämma *

190228 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190221 Stockwikaktien handlas med genomförd sammanläggning 1:500 per idag

190215 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q18 januari-december *

190208 Stockwik tidplan sammanläggning av aktier *

190131 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

190115 Stockwik tillträder Galdax *

190114 Stockwik kommuniké extra bolagsstämma *


2018

181213 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

181211 Stockwik förvärvar Galdax *

181109 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q18 januari-september *

180824 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q18 januari-juni *

180731 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

180518 Styrelseledamöter, koncernledning, portföljbolagschefer samt externa investerare förvärvar aktier

180427 Stockwik kommuniké från årsstämma *

180427 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q18 januari-mars *

180406 Stockwik publicerar årsredovisning för 2017 *

180323 Stockwik kallelse till årsstämma *

180312 Stockwik genomför ej förvärvet av Geidemarks Byggentreprenad *

180228 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

180222 Stockwik tillträder NF Måleri *

180209 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q17 januari-december *

180122 Stockwik förvärvar Vaxholms Värmeservice *

180115 Stockwik förvärvar Geidemarks Byggentreprenad *

180108 Stockwik förvärvar NF Måleri *


2017

171229 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

171103 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q17 januari-september *

170929 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170825 Stockwik publicerar delårsrapport 2Q17 januari-juni *

170630 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170427 Stockwik kommuniké från årsstämma *

170427 Stockwik publicerar delårsrapport 1Q17 januari-mars *

170406 Stockwik publicerar årsredovisning för 2016 *

170331 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170328 Stockwik kallelse till årsstämma *

170228 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

170209 Stockwik publicerar bokslutskommuniké 4Q16 januari-december *

170117 Stockwik kommuniké från extra bolagsstämma *


2016

161230 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

161214 Stockwik kallelse till extra bolagsstämma *

161130 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

161124 Stockwik avyttrar Stockwik Telekom *

161028 Stockwik publicerar delårsrapport 3Q16 januari-september *

160930 Stockwik ändrar antal aktier och röster *

160809 Investerarkonsortium förvärvar större aktiepost i Stockwik

160630 Stockwik ändrar antal aktier och röster

160502 Stockwik förvärvar KRVVS

160427 Stockwik kommuniké från årsstämma

160407 Stockwik genomför mindre kompletteringsförvärv via BergFast

160406 Stockwik publicerar årsredovisning för 2015

160331 Stockwik ändrar antal aktier och röster


2015

151230 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150930 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150729 Stockwik offentliggör prospekt

150717 Styrelseledamöter och ledning förvärvar aktier i Stockwik

150529 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150430 Stockwik ändrar antal aktier och röster

150422 Stockwik kommuniké från årsstämma

150331 Stockwik publicerar årsredovisning för 2014

150312 Stockwik noterar konvertibel

150210 Stockwiks konvertibelemission övertecknad

150119 Stockwik offentliggör prospekt


2014

141215 Stockwik kommuniké från extra bolagsstämma

141120 Stockwik offentliggör huvudvillkor för konvertibelemission

141001 Stockwik förvärvar BergFast

140829 Huvudägare och ledning lånar in kapital för att förbättra bolagets likviditet

140815 Utökade rationaliseringar inom Stockwiks dotterbolag Comsystem och Coport

140526 Landsting och kommuner i Blekinge förlänger avtal med Comsystem Mobility

140424 Stockwik kommuniké från årsstämma

140423 Kammarkollegiet förlänger ramavtal

140422 Nya franchisetagare till Stjärna Fyrkant i Piteå, Östersund och Malmö

140402 Stockwik publicerar årsredovisning för 2013

140327 Stockwiks kallelse till årsstämma

140327 Stockwik utfärdar kallelse till årstämma

140224 Stockwik renodlar genom avyttring av del av Comsystem

140220 Stockwik emitterar teckningsoptioner till huvudägare som går i borgen

bottom of page