top of page

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Olof Nordberg – ordförande

  • Rune Rinnan – ledamot

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet utarbetar styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget behandlas i styrelsen och föreläggs årsstämman för beslut.

Ersättningsutskottet har också i uppgift att behandla och bereda ersättningsfrågor för koncernledningen som sedan styrelsen fattar beslut om.

Sammanträden

 

Ersättningsutskottet har under de senaste tolv månaderna sammanträtt vid ett tillfälle. Vid detta möte var samtliga ledamöter närvarande.

Stockwik, Ersättningsrapport 2023

Stockwik, Ersättningsrapport 2022

Stockwik, Ersättningsrapport 2021

Stockwik, Ersättningsrapport 2020

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 200415

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 190412

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 180406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 170406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 160406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 150331

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 240419

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 230424

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 220428

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 210423

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 200417

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 190412

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 180406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 170406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 160406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 150331

bottom of page